Komuna Bakijska

Wkrótce po rewolucji październikowej Anastas Mikojan zaczął pracę partyjną w Baku,’głównym ośrodku przemysłowym stanowiącym ostoję bolszewików na Zakaukaziu. W skład Rady Bakijskiej wchodzili przedstawiciele bolszewików, mienszewików, dasznaków, eserowców i innych partii. Nieznaczną przewagę mieli jednak bolszewicy i oni właśnie utworzyli w kwietniu 1918 r. Radę Komisarzy Ludowych na czele ze Stiepanem Szaumianem, członkiem KC SDPRR(b), którego na wniosek Lenina rząd radziecki mianował jeszcze w grudniu 1917 r. komisarzem nadzwyczajnym do spraw Kaukazu.

Młody Mikojan dowodził drużyną bojową bolszewików i brał udział w stłumieniu powstania mussawatistów, azerbejdżańskiej partii nacjonalistycznej, która zawarła przymierze z wojskami tureckimi nacierającymi na miasto. Następnie wysłano go na front jako komisarza brygady. Obrona Baku była trudna. Rozpoczynała się wojna domowa. Powstania kozackie nad Donem, na Kaukazie Północnym, bunt czechosłowacki, ofensywa Armii Ochotniczej Denikina odcięły Komunę Bakijską od Rosji. Część Azji Środkowej (Obwód Zakaspijski) okupowali Anglicy i władza cywilna znalazła się tam w rękach prawicowych eserowców. Jedyną możliwość udzielenia jakiejkolwiek pomocy bolszewikom bakijskim przez Rosję radziecką dawała droga morska przez Astrachań.

W tej sytuacji eserowcy i mienszewicy wystąpili z propozycją wezwania do Baku wojsk angielskich. Trwała jeszcze wojna światowa, w której Anglia i Turcja walczyły po przeciwnych stronach, Bolszewicy byli przeciw wnioskowi, burzliwe głosowanie w Radzie Bakijskiej zakończyło się jednak ich porażką. Za wezwaniem wojsk angielskich i utworzeniem rządu koalicyjnego składającego się z przedstawicieli wszystkich partii radzieckich oddano 258 głosów, przeciwko 236. Część komisarzy ludowych proponowała utrzymać dotychczasowy rząd i przeprowadzić nowe wybory do Rady. Szau- mian nie zgodził się na to. Bolszewicy przekazali władzę nowemu rządowi i wkrótce do Baku weszły nieliczne oddziały angielskie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>