Kariera przy Stalinie

Nowy Sekretariat Komitetu Centralnego został utworzony po XI zjeździe partii i składał się z Józefa Stalina, Wiaczesława Mołotowa i Waleriana Kujbyszewa. Stalin, który został sekretarzem generalnym, pozostawił Mołotowa nie tylko dlatego, że okazał się on w stosunku do niego absolutnie i bezwzględnie lojalny. Docenił także biurokratyczną gorliwość i pracowitość Mołotowa, który nie był stworzony do odgrywania głównych ról i nie widziano go prawie wśród robotników i chłopów, ale prowadził skrupulatnie nieskończoną ilość różnych spraw w swoim gabinecie, wykonując pracę biurową, nie bardzo odpowiadającą Stalinowi, Bolszewicy z pierwszego pokolenia, którzy nie cenili zbytnio gabinetowej pracowitości, już wówczas przezwali go pogardliwie „kamiennym zadkiem”.

W czasie pogrzebu Lenina Mołotow niósł wraz z innymi członkami i zastępcami członków Biura Politycznego trumnę z ciałem wodza. Kronikarze pisali 28 stycznia 1924 r. w „Prawdzie”: „Godzina czwarta po południu. Towarzysze Stalin, Zinowjew, L.B. Kamieniew, Mołotow, Bucharin, Rudzutak, Tomski i Dzierżyński unoszą trumnę i obchodząc rusztowanie od strony Placu Czerwonego, kierują się wraz z ciałem Włodzimierza lljicza w kierunku grobowca. Przed nimi poczty sztandarowe”.

W latach dwudziestych Mołotow znajdował się prawie zawsze obok Stalina. Brał czynny udział w walce z opozycją trockistowską, a następnie i zinowjewowską „zjednoczoną opozycją”. Na zjazdach partii wygłaszał zwykle referaty w sprawach organizacyjnych, pisał często w „Prawdzie”, wydawał kolejne broszury i książki: Zagadnienia praktyki partyjnej. Partia i zaciąg leninowski, Lenin i partia w czasie rewolucji, 0 naukach trockizmu. Polityka partii na wsi. Mimo że nie był nigdy znawcą kwestii agrarnej, przewodniczył w 1924 r. komisji Komitetu Centralnego do spraw pracy na wsi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>