Kariera przy Leninie

Prawdziwe nazwisko Mołotowa brzmiało Skriabin. Jego pierwsze niewielkie artykuły i notatki zamieszczane w bolszewickich gazetach ukazywały się pod różnymi pseudonimami. Dopiero w 1918 r. na broszurze mówiącej o udziale robotników w budownictwie gospodarczym autor umieścił pseudonim „Mołotow”, który stał się jego stałym nazwiskiem.

Panował dość rozpowszechniony pogląd, że Mołotow pochodził z rodziny szlacheckiej. To nieprawda. Urodził się 9 marca 1890 r. w osadzie Kukarka w guberni wiackiej jako trzeci syn mieszczanina z Nolińska, Michaiła Skriabina. Ojciec Mołotowa był człowiekiem zamożnym i zapewnił synom niezłe wykształcenie. Wiaczesław ukończył w Kazaniu szkołę realną, uczył się nawet muzyki, W Rosji trwała rewolucja i większość kazańskiej młodzieży była nastawiona bardzo radykalnie. Mołotow wstąpił do jednego z kółek samokształceniowych, w którym studiowano literaturę marksistowską. Zaprzyjaźnił się z Wiktorem Tichomirnowem, synern bogatego kupca i spadkobiercą dużego majątku, który mimo to wstąpił do grupy bolszewickiej w Kazaniu jeszcze w 1905 r. Pod jego wpływem Mołotow również przystał w 1906 r. do bolszewików. W następnym roku został aresztowany i zesłany do Wołogdy. Po zakończeniu zesłania przyjechał do Petersburga i wstąpił do Instytutu Politechnicznego. W tym czasie zaczęła się ukazywać w stolicy pierwsza legalna gazeta bolszewicka „Prawda”. Jednym z jej organizatorów był Tichomirnow, który przekazał na potrzeby gazety znaczną kwotę pieniędzy. Wciągnął do pracy w „Prawdzie” Mołotowa, który opublikował w niej kilka artykułów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>