Kaganowicz i rekonstrukcja Moskwy

W początkach lat trzydziestych przystąpiono do gruntownej rekonstrukcji Moskwy, stolicy ZSRR. Jako ,,wódz” lub ,,sternik” moskiewskich bolszewików Kaganowicz był jednym z organizatorów tych prac. Wiele z wyłaniających się problemów rozstrzygał jednoosobowo, najważniejsze uzgadniał jednak ze Stalinem i z Biurem Politycznym.

Rekonstrukcja Moskwy była, oczywiście, konieczna. Jeszcze za życia Lenina opracowano pierwszy plan takiej rekonstrukcji, który przewidywał rozbudowę miasta na południowy zachód przy zachowaniu jego historycznej części. Trudno było jednak przekształcić stare miasto w rezerwat i wznosić nowe budowle wyłącznie poza obszarem starej Moskwy. Dlatego nowy projekt przewidywał tylko zachowanie historycznego planu magistrali i ulic i dopuszczał wyburzenie wielu zmurszałych budynków oraz mało wartościowych domów drewnianych. Mimo to w pierwszym okresie rekonstrukcji nie zawsze troszczono się o zachowanie najcenniejszych pomników historii stolicy Rosji. Wysadzono ogromną świątynię Chrystusa Zbawiciela, na której miejscu zamierzano zbudować Pałac Rad. Zburzono klasztor Męki Pańskiej, który stał tam, gdzie obecnie znajduje się kino „Rosja”. Ogółem za wiedzą Kaganowicza, a często z jego inicjatywy zniszczono w Moskwie dziesiątki cerkwi, które w niczym nie przeszkadzały w rekonstrukcji miasta, a stanowiły ważny element jego historycznego oblicza architektonicznego. W pobliżu Placu Czerwonego zburzono Wrota Iwierskie z kaplicą i cerkiew na ul. Nikolskiej (obecnie ulica 25 października). Przeciwko tym dewastacjom protestowali zdecydowanie Anatolij Łunaczarskij i czołowi architekci. Podsumowując dyskusję Kaganowicz stwierdził jednak bezapelacyjnie: „A moja estetyka wymaga, aby kolumny uczestników manifestacji z sześciu dzielnic Moskwy wpływały jednocześnie na Plac Czerwony”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>