Homo sapiens (człowiek rozumny z Cró-Magnon) cz. II

Ich technika obrabiania narzędzi kamiennych, zwyczaje pogrzebowe i inne charakterystyczne dane kulturowe, oraz zwierzęta, z jakimi byli powiązani, zostaną omówione w następnym rozdziale.

Współczesnym człowiekowi z Cró-Magnon był niższy, o wąskiej twarzy człowiek, którego szczątki były nawet szerzej rozprzestrzenione, niż szczątki typu Cró- -Magnon. Reprezentowane są one przez czaszką z Combę Capelle w departamencie Perigord we Francji oraz wiele szkieletów z Predmost, Brna, Vestonic i innych miejsc w Morawach, jak i w całej Czechosłowacji.

Ludzie ci odznaczali się niższym wzrostem, dyshar- monia ich twarzy była mniej wyraźna, natomiast żuchwa bardziej prognatyczna, a Sklepienia czaszki niższe i bardziej płaskie (rys. 21). Łuki nadoczodołowe mieli bardziej wydatne niż ludzie z Cró-Magnon, znacznie mniej jednak niż klasyczni neandertalczycy. Nie różnili się zbytnio wyglądem od dzisiejszych ludzi typu śródziemnomorskiego. Być może, dużą wymowę na temat ich pochodzenia ma fakt, że wszystkie cztery wskaźniki antropologiczne wykazane na tabeli II są niższe, niż odpowiadające im wskaźniki dla człowieka z Cró-Magnon. Wreszcie na Morawach żyli łowcy wielkich mamutów, którzy pozostawili po sobie wiele dowodów swego znacznego postępu kulturowego, będzie to jednak przedmiotem dalszych rozważań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>