Działania Mołotowa w trakcie okresu wojennego

Korespondencję z nim w kwestiach spornych była zawsze daremna i jeśli posuwała się za daleko, kończyła się łgarstwem i zniewagami… Tylko raz zaobserwowałem u niego normalną ludzką reakcję. Było to wiosną 1942 roku, kiedy zatrzymał się w Anglii w drodze powrotnej ze Stanów Zjednoczonych. Podpisaliśmy układ radziecko-angielski i czekał go niebezpieczny lot do domu. Przy furtce ogrodowej na Downing Street, z której korzystaliśmy dla zachowania tajemnicy, ująłem silnie jego rękę i spojrzeliśmy sobie w twarz. Nagle wydał się głęboko wzruszony. Zza maski ukazał się człowiek. Odpowiedział mi takim samym uściskiem ręki. W milczeniu ściskaliśmy sobie dłonie. Ale wówczas byliśmy we wszystkim razem i oznaczało to dla wielu życie lub śmierć… Machina radziecka znalazła w Mołotowie bez wątpienia zdolnego i pod wieloma względami typowego dla niej przedstawiciela – zawsze wiernego członka partii i wyznawcę doktryny komunistycznej… Mazza- rini, Talleyrand, Metternich przyjęliby go do swej kompanii, gdyby istniał inny świat, do którego bolszewicy pozwolili by sobie wchodzić”.

Już w latach dwudziestych Mołotow uczestniczył aktywnie w pracach Kominternu, początkowo pod kierownictwem Zinowjewa i Bucharina, później Stalina. Na wszystkich ostatnich kongresach wchodził w skład delegacji ZSRR A w 1943 r. właśnie jemu przypadło w udziale prowadzenie w imieniu Stalina rozmów z przedstawicielami Roosevelta i Churchilla w sprawie likwidacji Kominternu i legalizacji rosyjskiej cerkwi prawosławnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>