Datowanie szczątków powiązanych cz. II

Możemy rozważyć, na przykład, jedne z najwcześniejszych znanych skamieniałości – trylobity (patrz notka na s. 208). Można je znaleźć w większości starszych skał, od kambru po wczesny perm. Żyły one w morzach od zlodowacenia sprzed 450 milionów lat do przedostatniego zlodowacenia, które miało miejsce ponad 200 milionów lat temu – czyli w ciągu około 250 milionów lat (rys. 45). Następnie w okresie karboń- skim, około 225 milionów lat temu, pojawiły się skrzydlate owady, a w późnej jurze, około 130 milionów lat temu – ptaki, fruwające w odróżnieniu od gadów. Prymitywne małpy człekokształtne pojawiły się zaledwie 20-30 milionów lat temu, w okresie późnego miocenu. Stopniowo, bardzo powoli, rozwijały się one w małpoludy, których szczątki można spotkać jeszcze w pliocenie . Najwcześniejsze z dotychczas rozpoznanych to Australopithecinae, o których już była mowa.

Powyższy przegląd uwzględnia jedynie kilka typowych przykładów, które posłużyć mogą do ograniczonych celów datowania, bezużyteczne są natomiast przy datowaniu materiałów współczesnych człowiekowi, którego istnienie datuje się od około miliona lat. Dla tych celów należy więc rozpatrywać nowsze skamieniałości, w ściśle ustalonych granicach czasu, skoro mają one posłużyć do datowania szkieletów i narzędzi, których wiek nie przekracza miliona lat. Rozważmy obecnie kilka takich przykładów.

Wiek przedmiotu, powiązanego z mamutem włochatym (Mammuthus primigenius) nie może być datowany na okres wcześniejszy niż 15 000-20 000 lat p.n.e., gdyż wówczas zwierzęta te już wygasły. Jeżeli natomiast przedmioty powiązane były ze słoniem z ciepłego klimatu (Loxodonta antiąua), nie mogą pochodzić z okresu wcześniejszego niż sprzed 400 000 lat. Ten gładkoskóry słoń o prostych kłach, pochodzący od nie wy specjalizowanego jeszcze Mammuthus meridio- nalis z górnego plejstocenu, rozwinął się ostatecznie dopiero w okresie międzylodowcowym Mindel-Riss.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>