Czerwony marszałek Woroszyłow

Pod względem posiadanych wpływów Kliment Jefriemo- wicz Woroszyłow ustępował znacznie jako osobowość polityczna wielu innym działaczom z otoczenia Stalina, ale miał nad nimi przewagę, jeśli chodzi o otaczającą go legendę. Nie miał umysłowości, przebiegłości i zmysłu praktycznego Mikojana, zdolności organizacyjnych, aktywności i bezwzględności Kaganowicza, urzędniczej pracowitości i „kamiennego zadka” Mołotowa. Nie umiał orientować się tak jak Malenkow w zawiłościach intryg aparatu, brakowało mu ogromnej energii Chruszczo- wa, nie dysponował wiedzą i aspiracjami teoretycznymi Żda- nowa czy Wozniesienskiego, a nawet jako dowódca poniósł więcej porażek, niż odniósł zwycięstw. Ale może właśnie z powodu braku wybitnych talentów zachował dłużej niż inni swoje miejsce w hierarchii partyjnej i państwowej. I im mniejsze były osiągnięcia Woroszyłowa jako przywódcy, tym więcej legend powstawało wokół jego osoby.

„Wszak z nami Woroszyłow, pierwszy czerwony oficer, goto- wiśmy krew przelać za ZSRR” – śpiewali pionierzy już w 1926 r. „Kiedy nas w bój pośle towarzysz Stalin, a pierwszy marszałek w bój nas poprowadzi.,.”. „Czerwony marszałku Woroszyłow, spójrz na kozackie bohaterskie pułki” – rozbrzmiewały słowa przedwojennych pieśni czerwonoarmistów.

Liczne biografie Woroszyłowa zaczęły się ukazywać już wówczas, kiedy Stalin z fałszywą skromnością mówił: „Jeszcze nie nadszedł czas pisania biografii Stalina”. Woroszyłowa cechowała nieprzeciętna odwaga, a jako wojskowy niejednokrotnie znajdował się w opałach. Zdawał sobie jednak sprawę ze swych skromnych możliwości intelektualnych i szukał protektora i przewodnika politycznego. Taki właśnie człowiek był potrzebny Stalinowi na czele resortu wojskowego. Ale takiemu człowiekowi łatwiej też było zachować swoje miejsce przy wszystkich następcach Stalina.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>