Na czele Ukrainy cz. III

Opozycja wobec Kaganowicza na Ukrainie rozszerzała się. Do Stalina przyjeżdżali Grigorij Pietrowski i Włas Czubar z prośbą o odwołanie Kaganowicza. Stalin opierał się początkowo, oskarżając swych rozmówców o antysemityzm. A jednak w 1928 roku zmuszony był odwołać Kaganowicza do Moskwy. Nie świadczyło to bynajmniej o tym, że Stalin był niezadowolony z jego pracy. Kaganowicz został ponownie sekretarzem KC WKP(b), a wkrótce wybrano go również w skład Prezydium Ogólnozwiązkowej Centralnej Rady Związków Zawodowych. Miał on stanowić przeciwwagę dla kierownictwa Michaiła Tomskiego w związkach zawodowych. Na początku 1930 r. Lazar Kaganowicz został pierwszym sekretarzem Moskiewskiego Komitetu Miejskiego i Moskiewskiego Komitetu Obwodowego partii, a także pełnoprawnym członkiem Biura Politycznego KC WKP(b).

Latem 1930 r. odbywały się w Moskwie dzielnicowe konferencje partyjne przed XVI zjazdem partii. Na konferencji w dzielnicy bau- mańskiej wdowa po Leninie, Nadieżda Krupska, skrytykowała metody stalinowskiej kolektywizacji, oświadczając, że nie ma ona nic wspólnego z leninowskim planem spółdzielczym. Krupska oskarżyła KC partii o to, że nie zna nastrojów panujących wśród chłopów

Archiwum Instytutu Historii Partii przy KC KPU, f. 1, op. 69, j.ch. 11, s. 59-60. Tamże, f.t, op. 146a, j.ch. 99, s. 101-103. i ze nie chce się konsultować z masami: „Nie ma sensu zwalać na instancje lokalne winy za błędy, które popełnił sam KC” – oświadczyła Krupska.

Jeszcze w czasie jej przemówienia kierownictwo komitetu dzielnicowego dało o tym znać Kaganowiczowi, który niezwłocznie przyjechał na konferencję. Wszedł na trybunę po Krupskiej i rozprawił się brutalnie z jej wypowiedzią. Odrzucając meritum krytyki oświadczył, że jako członek KC nie miała prawa występować ze swymi uwagami krytycznymi z trybuny dzielnicowej konferencji partyjnej: „Niech Nadieżdia Konstantinowa Krupska nie sądzi – powiedział Kaganowicz – że jeśli była żoną Lenina, to ma monopol na leninizm”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>