Na czele największych obwodów RFSRR

Po powrocie do Baku Mikojan stanął na czele podziemnej organizacji bolszewickiej. Jesienią 1919 r. udał się do Moskwy z informacją o sytuacji na Kaukazie. Zawarł wówczas znajomość z Siergiejem Kirowem, Sergo Ordżonikidze, Walerianem Kujbyszewem, Michaiłem Frunze, Józefem Stalinem, Jeleną Stasową, Włodzimierzem Leninem. Został wybrany w skład Ogólnorosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego. Wiosną 1920 r. oddziały Armii Czerwonej weszły do Baku i proklamowano tam władzę radziecką. Mikojan nie pozostał jednak długo na Kaukazie. Niespodziewanie został wezwany do Moskwy i skierowany z mandatem KC KPR(b) do pracy w Niżnonowogrodzkim Komitecie Gubernialnym partii. Miejscowi przywódcy przyjęli dwudziestopięcioletniego Kaukaz- czyka nieufnie. Sytuacja w mieście i guberni była krytyczna. W nękanym głodem i chłodem pięćdziesięciotysięcznym garnizonie panowało wzburzenie, niezadowolenie ogarnęło nie tylko chłopów, lecz także robotników pozbawionych od wielu miesięcy poborów.

Doświadczony propagandysta i agitator poczynał sobie nie tylko zręcznie, ale stanowczo. Wkrótce wprowadzono go do ezgekutywy komitetu gubernialnego i zaczął faktycznie kierować gubernią, którą jeszcze niedawno znał wyłącznie ze szkolnego podręcznika geografii. Spotykał się kilkakrotnie z Leninem, uczestniczył we wszystkich zjazdach Rad i partii. W maju 1922 r. dwudziestosześcioletni działacz został członkiem Komitetu Centralnego KPR(b).

W latach 1920-1921 Mikojan dostał się w „sferę wpływów” Stalina i jeszcze przed X zjazdem partii wykonywał niektóre jego poufne polecenia. Latem 1922 r., na podstawie jego rekomendacji, został wyznaczony na sekretarza Południowo-Wschodniego Biura KC KPR(b). Wkrótce stanął na czele Północnokaukaskiego Komitetu

Krajowego partii z ośrodkiem w Rostowie nad Donem. Obszar ten zamieszkiwało około dziesięciu milionów ludzi. Obejmował on tereny obwodów kozackich guberni kubańskiej, terskiej i Wojska Dońskiego, stawropolskiej, astrachańskiej i czarnomorskiej. Utworzono tam również siedem okręgów narodowych zamieszkanych przez ludność najróżnorodniejszych narodowości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>