Na czele największych obwodów RFSRR – kontynuacja

Problemy, jakie miał rozwiązywać młody Mikojan, były wyjątkowo skomplikowane. Kaukaz Północny stanowił do niedawna arenę zaciętych walk wojny domowej, oddziały Kozaków i górali ukrywały się jeszcze w górach. Mimo to w warunkach nepu Kaukaz Północny szybko przezwyciężył rozprzężenie i znów stawał się spichrzem kraju.

Mikojan domagał się utrzymywania bliskich kontaktów z chłopami i Kozakami. W stanicach kultywowano kozacką obyczajowość, stroje, popierano nawet szkolenie wojskowe, dżygitówkę, ćwiczenia sportowe. Pod hasłem „uczynić z Kozactwa ostoję władzy radzieckiej” włączono formacje kozackie do terytorialnych jednostek Armii Czerwonej. Komitet Krajowy zezwalał nie tylko góralom, lecz także Kozakom na noszenie białej broni. Zachowano administrację i budżet stanicowy. W wielu przemówieniach Mikojan apelował do komunistów, aby nie burzyli cerkwi i meczetów i nie wchodzili w konflikty z chłopami i Kozakami na tle religijnym. Mimo że bogaci chłopi i kupcy byli pozbawieni praw wyborczych, domagał się poszanowania stworzonych im przez nep uprawnień gospodarczych. Chcąc przerwać walkę partyzancką, ogłaszano kilkakrotnie amnestię. Podjęto działania na rzecz rozwoju uzdrowisk z grupy Wód Mineralnych I na wybrzeżu Morza Czarnego. Postępowanie takie sprawiło, że Mikojan zyskał sobie opinię zręcznego i doświadczonego administratora i działacza partyjnego. Zbliżył się ze Stalinem i występował niezmiennie po jego stronie w walce z tak zwaną opozycją „lewicową”. Stalinowi przypadły do gustu energia Miko- jana, jego kaukaskie pochodzenie i absolutna lojalność. Już w 1922 r„ po obięciu funkcji sekretarza generalnego KC partii, powierzał mu w dalszym ciągu „delikatne misje” związane z walką wewnątrzpartyjną. Na połączonym plenum Komitetu Centralnego i Centralnej Komisji Kontroli WKP(b) w lipcu 1926 r. Anastasa Mikojana wybrano wraz z Sergo Ordżonikidze, Siergiejem Kirowem, Andrie- jem Andriejewem i Lazarem Kaganowiczem na zastępcę członka Biura Politycznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>