Chruszczow a Mołotow

W czasie wiedeńskiego spotkania Chruszczowa z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Johnem Kennedym, wśród osób zaproszonych na pierwsze spotkanie dwóch szefów rządów można było dostrzec poruszającego się wolno starego mężczyznę, niewielkiego wzrostu, w binoklach w złotej oprawie. Był to Mołotow, przedstawiciel radziecki w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przy ONZ. Gdy zjawił się Chruszczów, Mołotow przywitał go z nieprzeniknionym wyrazem twarzy. Chruszczów odpowiedział od niechcenia i poszedł dalej.

Latem 1961 r. w ZSRR rozpoczęły się przygotowania do kolejnego, XXII Zjazdu KPZR. Poddano pod dyskusję ogólnonarodową projekt nowego programu partii. Prasa zamieszczała jednak tylko takie wypowiedzi, które całkowicie aprobowały program tub proponowały niezbyt istotne uzupełnienia i zmiany, Mołotow postanowił wziąć udział w dyskusji. Na krótko przed rozpoczęciem zjazdu wysłał do KC KPZR oświadczenie zawierające szczegółową krytyczną analizę projektu programu. Stwierdzał, że projekt jest dokumentem błędnym i „rewizjonistycznym”. Uwag Mołotowa nie opublikowano. Krótki i być może nie w pełni ścisły rozbiór listu można znaleźć tylko w przemówieniach zjazdowych P. Satiukowa i Piotra Pospiełowa.

Sam fakt wystąpienia Mołotowa przeciwko programowi KPZR wzbudził rozdrażnienie Chruszczowa. Była to bez wątpienia jedna z przyczyn tego, że w jego referacie znalazł się specjalny rozdział poświęcony krytyce „grupy antypartyjnej” Mołotowa, Malenkowa, Kaganowicza i innych „frakcjonistów”. Z ostrą krytyką Mołotowa wystąpili również inni delegaci na zjazd. Tym razem o zbrodniach Stalina, Mołotowa i innych mówiono nie na zamkniętym posiedzeniu, lecz w publicznych wypowiedziach delegatów i referentów. Wielu delegatów domagało się wydalenia Mołotowa i jego sojuszników politycznych z partii. I w rzeczy samej wkrótce po zjeździe odwołano go ze wszystkich stanowisk. Organizacja podstawowa, której był członkiem, wykluczyła go z partii. Byłego premiera wysłano na emeryturę. Co się tyczy miast i osiedli noszących jego imię, to poprzednie nazwy przywrócono im jeszcze w 1957 r. W kraju nie pozostał ani jeden zakład produkcyjny i żadna instytucja „imienia Mołotowa”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>