Bolszewik z seminarium duchownego

Anastas Mikojan urodził się w Armenii, we wsi Sanain 25 listopada 1895 r. w rodzinie ubogiego cieśli wiejskiego. Po ukończeniu szkoły powszechnej ojciec wysłał zdolnego chłopca na dalszą naukę do Nersejanowskiego Armeńskiego Seminarium Duchownego w Tyflisie. Była to jedna z lepszych szkół na Zakaukaziu, dostępna dla wszystkich warstw ludności, a jednocześnie reprezentująca wyższy poziom nauczania niż gimnazjum klasyczne. Mało kto spośród absolwentów tego seminarium wstępował do stanu duchownego, wielu natomiast było wybitnymi przedstawicielami armeńskiej inteligencji. Może to się wydawać dziwne, ale właśnie seminaria duchowne dały Rosji dużą liczbę rewolucjonistów. W seminariach takich kształcili się Czernyszewski i Dobrolu- bow, seminarium gruzińskie ukończył, również w Tyflisie, Stalin. Można wymienić dziesiątki wybitnych radzieckich działaczy państwowych z lat dwudziestych i trzydziestych, którzy ukończyli przed rewolucją takie właśnie szkoły. Najbliższym przyjacielem Mikojana w seminarium był na przykład Georg Alichanian, jeden z założycieli Armenii radzieckiej, wybitny działacz Kominternu, rozstrzelany w końcu lat trzydziestych. Córka Alichaniana, Jelena, jest żoną członka Akademii Nauk ZSRR, Andrieja Sacharowa.

Mikojan został członkiem kółka socjaldemokratycznego już w seminarium, gdzie przeczytał prawie całą literaturę marksistowską wydaną w języku rosyjskim. W 1915 r. wstąpił do partii bolszewików. W tym samym roku ukończył imponująco seminarium, a w następnym został przyjęty na studia w Armeńskiej Akademii Duchownej, mającej swą siedzibę w Eczmiadzinie, religijnej stolicy Armenii. Nie uczkończył jednak akademii i nie został kapłanem. Wybuchła rewolucja lutowa i zajął się organizowaniem Rad Delegatów Żołnierskich w Eczmiadzinie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>