Australopithecus

Ponieważ nie jest pewne, czy australopiteki wytwarzały narzędzia z kamienia, nie możemy im przypisać tego rzemiosła. Tak więc za jedyne ich „zajęcie” można uważać łowiectwo. Pithecanthropus erectus osiągnął liczbę 2 zajęć: łowiectwo i wyrób narzędzi z krzemienia.

Homo heidelbergensis, któremu można przypisać obróbkę kości, do dwóch poprzednio wymienionych dodał trzecie „zajęcie”, czyii łącznie liczbę. Z omówienia na s. 163 wynika, że człowiek pekiński był pierwszym, któremu można przypisać obróbkę drewna. Niewątpliwie wcześniejsi ludzie wyrabiali już drewniane maczugi, lecz poza przypuszczeniem, że okaz klaktoński przedstawiał skamieniałą drewnianą włócznię (?), brak jakichkolwiek, nawet pośrednich dowodów, że przypuszczenie to, aczkolwiek prawdopodobne, zgodne jest z prawdą. Można by doszukiwać się większej liczby dowodów na to, że człowiek pekiński używał drewna jako materiału, przyjęto tu bowiem metodę oparcia się na dowodach pośrednich, gdyż fakt, iż drewno jest materiałem nietrwałym, wyklucza możliwość zebrania dowodów bezpośrednich aż do czasów neolitycznych. Spróchniałe i zwęglone trzonki znajdowano czasem razem z przedziurawionymi toporami kamiennymi, a w zwęglonych śladach w glinie można czasem dopatrzyć się położenia strzały lub har- punu. Tak więc na osi rzędnych wykazującej liczbę zajęć, którymi trudnił się człowiek pekiński, umieścimy liczbę 4.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>