Monthly Archives Sierpień 2015

Mołotow i kanały dyplomatyczne

Niemcy faszystowskie nie troszczyły się zbytnio o ścisłe przestrzeganie układów i porozumień z ZSRR. Wojska niemieckie pojawiły się w Finlandii i Rumunii. Wzbudziło to zaniepokojenie w Związku Radzieckim i Stalin wysłał Mołotowa jesienią 1940 r. na rozmowy do Berlina. Był jedynym spośród przywódców radzieckich, który miał wątpliwy zaszczyt ściskania ręki Hitlera w Kancelarii Rzeszy. Rokowania w Berlinie nie przyniosły jednak żadnych efektów. Hitler odmówił rozmów na tematy, które szczególnie nurtowały kierownictwo radzieckie. Zaproponował natomiast omówienie kwestii przystąpienia ZSRR do „paktu antykomunistycznego” i podziału Imperium Brytyjskiego. Mołotow wrócił do Moskwy z niczym.

dalej

Susłow

W ostatnich siedemnastu latach uważano Susłowa za głównego ideologa partii, W ZSRR ideologia to nie tylko domena propagandy i agitacji czy sfera nauk społecznych, to także niezmiernie ważny instrument władzy. Nikt nie ma szans objęcia odpowiedzialnego stanowiska w żadnej organizacji społecznej ani państwowej, jeśli nie będzie wyznawał partyjnej ideologii. Podstawy marksizmu-leni- nizmu wykłada się we wszystkich szkołach ogólnokształcących i na wyższych uczelniach, niezależnie od profilu. Dla uzyskania stopnia naukowego w każdej dyscyplinie wiedzy, czy będzie to fizyka, matematyka, astronomia, czy literaturoznawstwo lub prawo, konieczne jest uprzednie zdanie egzaminu z filozofii marksistowskiej. Jeszcze niedawno człowiek oskarżony o odstępstwo od ideologii marksizmu-leninizmu, a tym bardziej o polemizowanie z nią, ryzykował nie tylko karierą.

dalej

Drugi człowiek w kierownictwie partii cz. II

Surowe represje stosowano również w podległym Kaganowi- czowi obwodzie moskiewskim, który obejmował wówczas obszar kilku obecnych obwodów. Biorąc widocznie pod uwagę owo „doświadczenie agrarne” Kaganowicza, Stalin mianował go kierownikiem nowo utworzonego wydziału rolnego KC WKP(b).

dalej